SALE -20% na wybrane produkty

Shipping policy

  1. W sklepie internetowym za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
  • Przelewem bankowym
  • Poprzez zintegrowany ze sklepem system płatności
  1. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy DPD.
  2. W zakupu przez Konsumenta Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu należy niezwłocznie zgłosić taką wadę u przewoźnika lub oraz poinformować Sklep. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla ustawowych roszczeń Konsumenta, w szczególności praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady.
  3. W przypadku Klienta ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze Sklepu na kupującego w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.
  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacji, kiedy towar pozostaje nieodebrany Sprzedawca może dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej przez zwłokę swojego kontrahenta oraz odebrania przez kupującego sprzedanego mu towaru (art. 475 k.c.). Ponadto, zgodnie z art. 551 k.c. jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki w odebraniu rzeczy, Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.
    Na wysokość wyżej wskazanych kosztów składa się: wynagrodzenie firmy kurierskiej (koszt wysyłki oraz odesłania towaru), dzienny koszt przechowania towaru oraz koszty przesyłki listowej poleconej z wezwaniem do zapłaty.
  5. Przewidywany czas wysyłki wynosi do 7 dni roboczych. Jednak w przypadku braku dostępności towaru sprzedawca może wydłużyć ten okres do 15 dni roboczych, o czym klient zostanie poinformowany drogą maliową.